Strefa Inwestora

  1. Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 10.000.000 akcji o nominalnej wartości 0,01 złotych każda, w całości opłaconych.

  1. Kontakt dla akcjonariuszy

Moon Punch Studio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu (60-348), ul. Lubeckiego 33a/9

e-mail: office@moonpunchstudio.com

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927627, posiadająca numer NIP: 5272974871 oraz numer REGON: 520248861

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

ORGANY SPÓŁKI:

 

Zarząd

Szymon Żebiałowicz – członek zarządu

Marcin Nowak – członek zarządu

Mariusz Olejniczak – członek zarządu

 

Rada Nadzorcza

Matthias Wuensche – przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Kolendo – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Felix Regehr – członek Rady Nadzorczej